Các màng lọc được cài chặt bên trong máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

Các màng lọc HEPA và khử mùi than hoạt tính được cài chặt bên trong máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

Các màng lọc HEPA và khử mùi than hoạt tính được cài chặt bên trong máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.