Mặt bên của máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

Mặt bên của máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A với bình chứa nước và khay đựng màng lọc tạo ẩm

Mặt bên của máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A với bình chứa nước và khay đựng màng lọc tạo ẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.