Màng lọc thô, nắp phủ cửa ra không khí sạch, lưới thông khí ở cửa ra không khí sạch được làm bằng thép không gỉ treen Hitachi EP-L110E

Màng lọc thô, nắp phủ cửa ra không khí sạch, lưới thông khí ở cửa ra không khí sạch được làm bằng thép không gỉ treen Hitachi EP-L110E

Màng lọc thô, nắp phủ cửa ra không khí sạch, lưới thông khí ở cửa ra không khí sạch được làm bằng thép không gỉ treen Hitachi EP-L110E

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.