30m2 - 50m2

20/10 giảm 2.000.000đ
16.800.000 
-10%
20/10 giảm 1.000.000đ
11.000.000  9.900.000 
-10%
20/10 giảm 1.000.000đ
13.500.000  12.150.000 
-10%
20/10 giảm 1.000.000đ
8.500.000  7.650.000 
-10%
20/10 Giảm 1.500.000đ
17.000.000  15.300.000 
-35%
11.490.000  7.450.000 
-9%
6.480.000  5.890.000 
-9%
7.480.000  6.790.000 
-14%
7.680.000  6.590.000 
Tặng balo Hitachi
6.990.000 
-17%
5.990.000  4.990.000 
-15%
7.400.000  6.300.000 
-12%
15.300.000  13.500.000 
-39%
10.800.000  6.550.000 
-42%
13.200.000  7.600.000 
-36%
Sản phẩm ngừng kinh doanh
6.990.000  4.490.000 
-20%
4.990.000  3.990.000 
-20%
7.500.000  5.990.000 
-7%
6.300.000  5.860.000 
-20%
-18%
-10%
20/10 giảm 1.200.000 đ
16.500.000  14.850.000 
Sản phẩm ngừng kinh doanh
8.890.000 
20/10 giảm 1.190.000 đ
11.690.000 
20/10 giảm 1.490.000 đ
13.990.000 
-18%
20/10 giảm 1.000.000đ
12.990.000 
20/10 giảm 1.000.000đ
7.990.000 

Các model máy lọc không khí diện tích sử dụng 30m2 đến 50m2