Mr Cao Xuân Trung – Không Khí Xanh tham quan nhà máy sản xuất của Hitachi tại Ibaraki Nhật Bản

Mr Cao Xuân Trung – Không Khí Xanh tham quan nhà máy sản xuất của Hitachi tại Ibaraki Nhật Bản từ ngày 1/4/2019 đến 6/4/2019

Mr Cao Xuân Trung – Không Khí Xanh tham quan nhà máy sản xuất của Hitachi tại Ibaraki Nhật Bản từ ngày 1/4/2019 đến 6/4/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.