Kết nối điện thoại Iphone (IOS) với máy lọc không khí Sharp FP-J80EV bằng ứng dụng Sharp Air App (ảnh 3)

Kết nối điện thoại Iphone (IOS) với máy lọc không khí Sharp FP-J80EV bằng ứng dụng Sharp Air App (ảnh 3)

Kết nối điện thoại Iphone (IOS) với máy lọc không khí Sharp FP-J80EV bằng ứng dụng Sharp Air App (ảnh 3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.