Hình ảnh phóng to màng lọc thô máy lọc khí Coway AP-1008DH

Hình ảnh phóng to màng lọc thô máy lọc không khí Coway AP-1008DH với các mắt lưới bằng nhựa được đan khít vào nhau, giữ lại các bụi lớn và có thể vệ sinh bằng nước

Hình ảnh phóng to màng lọc thô máy lọc khí Coway AP-1008DH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.