Hình ảnh phóng to màng lọc MCC Coway AP-1008DH

Hình ảnh phóng to màng lọc MCC với các nếp gấp để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, giữ lại và loại bỏ 99,9% phấn hoa, các chất gây dị ứng trong không khí

Hình ảnh phóng to màng lọc MCC Coway AP-1008DH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.