Hình ảnh phóng to màng lọc HEPA máy lọc không khí Coway AP-1008DH

Hình ảnh phóng to màng lọc HEPA của máy lọc không khí Coway AP-1008DH, các bạn có thể quan sát rõ các nếp gấp giúp tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, giữ lại hiệu quả các hạt bụi PM2.5

Hình ảnh phóng to màng lọc HEPA máy lọc không khí Coway AP-1008DH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.