Mặt sau màng lọc xúc tác quang khử mùi của máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 – Ảnh 2

Mặt sau màng lọc xúc tác quang khử mùi của máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 – Ảnh 2

Mặt sau màng lọc xúc tác quang khử mùi của máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 – Ảnh 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.