Mặt trước màng lọc xúc tác quang khử mùi của máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 – Ảnh 1

Mặt trước màng lọc xúc tác quang khử mùi của máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 – Ảnh 1

Mặt trước màng lọc xúc tác quang khử mùi của máy lọc không khí Daikin MC40UVM6 – Ảnh 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.