Đèn báo chất lượng không khí trên máy lọc không khí Winix Tower QS

Mặt trên của máy lọc không khí Winix Tower QS có đèn báo chất lượng không khí theo thời gian thực với các màu sắc: Xanh (Không khí sạch) – Vàng (Không khí bẩn) – Đỏ (Không Khí rất bẩn)

Đèn báo chất lượng không khí trên máy lọc không khí Winix Tower QS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.