Lớp lọc khử mùi thành phần than hoạt tính của máy lọc không khí Winix Tower QS

Bên trong cùng là lớp lọc khử mùi thành phần than hoạt tính, tác dụng loại bỏ nhanh mùi thức ăn, thuốc lá, rác thải…

Lớp lọc khử mùi thành phần than hoạt tính của máy lọc không khí Winix Tower QS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.