Màng lọc máy lọc không khí Winix Tower QS

Màng lọc của máy lọc không khí Winix Tower QS với lớp ngoài cùng là màng lọc thô, tác dụng giữ lại bụi lớn như bụi vải, tóc rụng, lông động vật…

Màng lọc của máy lọc không khí Winix Tower QS với lớp ngoài cùng là màng lọc thô, tác dụng giữ lại bụi lớn như bụi vải, tóc rụng, lông động vật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.