Mặt trên của máy lọc không khí Winix Tower QS

Mặt trên của máy lọc không khí Winix Tower QS với cửa ra không khí sạch, đèn báo chất lượng không khí theo thời gian thực và bảng điều khiển.

Mặt trên của máy lọc không khí Winix Tower QS với cửa ra không khí sạch, đèn báo chất lượng không khí theo thời gian thực và bảng điều khiển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.