Màng lọc khử mùi than hoạt tính của máy lọc không khí Winix Zero S

Màng lọc thứ 2 là màng lọc than hoạt tính. Màng lọc này có tác dụng loại bỏ nhanh chóng mùi thức ăn, thuốc lá… và các hợp chất hữu cơ bay hơi

Màng lọc khử mùi than hoạt tính của máy lọc không khí Winix Zero S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.