Màng lọc thô của máy lọc không khí Winix Zero S

Khi tháo mặt trước, bên trong là ngăn chứa các màng lọc. Màng lọc đầu tiên là màng lọc thô, tác dụng giữ lại các bụi lớn bao gồm bụi vải, tóc rụng, lông động vật.

Màng lọc thô của máy lọc không khí Winix Zero S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.