Bảo vệ mặt khẩu trang lọc khí LG PuriCare PWKAFG01 ảnh 5-min

em dán trên vỏ hộp ghi rõ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, năm sản xuất… Sản phẩm Không Khí XANH bán là hàng chính hãng của LG Việt Nam

Bảo vệ mặt khẩu trang lọc khí LG PuriCare PWKAFG01 ảnh 5-min

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.