Màng lọc máy lọc không khí Sharp
Bộ lọc
Màu sắc
Kích thước
material
Giá sản phẩm
Giá: -
Lọc
Màng lọc HEPA Sharp FP-F40E-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

- Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W

- Tuổi thọ màng lọc: 2 năm

Màng lọc khử mùi Sharp FP-F40E-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

- Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp FP-F40E-W

- Tuổi thọ màng lọc: 2 năm

Màng lọc HEPA Sharp FP-FM40E-B
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

- Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B 

- Tuổi thọ màng lọc: 2 năm

Màng lọc khử mùi Sharp FP-FM40E-B
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

- Màng lọc khử mùi máy lọc không khí Sharp FP-FM40E-B 

- Tuổi thọ màng lọc: 1 năm

Màng lọc HEPA Sharp FP-G50E-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

- Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W 

- Tuổi thọ màng lọc: 1 năm

Màng lọc khử mùi Sharp FP-G50E-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

Màng lọc khử mùi máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W chính hãng, giá rẻ, miễn phí giao hàng toàn quốc tại Không Khí Xanh. Màng lọc thay thế chính hãng - Loại bỏ mùi mạnh mẽ - MUA NGAY!

Màng lọc khử mùi Sharp FP-GM50E-B
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

Màng lọc khử mùi máy lọc không khí Sharp FP-G50E-W chính hãng, giá rẻ, miễn phí giao hàng toàn quốc tại Không Khí Xanh. Màng lọc thay thế chính hãng - Loại bỏ mùi mạnh mẽ - MUA NGAY!

Màng lọc HEPA Sharp FP-GM50E-B
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp FP-GM50E-B chính hãng, giá rẻ, miễn phí giao hàng toàn quốc tại Không Khí Xanh. Màng lọc thay thế chính hãng - Loại bỏ ô nhiễm mạnh mẽ - MUA NGAY!

Màng lọc HEPA Sharp KC-F30EV-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp KC-F30EV-W chính hãng, giá rẻ, miễn phí giao hàng toàn quốc tại Không Khí Xanh. Màng lọc thay thế chính hãng - Loại bỏ ô nhiễm mạnh mẽ - MUA NGAY!

Màng lọc HEPA Sharp FU-A80EA-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W chính hãng, giá rẻ, miễn phí giao hàng toàn quốc tại Không Khí Xanh. Màng lọc thay thế chính hãng - Loại bỏ ô nhiễm mạnh mẽ - MUA NGAY!

Màng lọc khử mùi Sharp FU-A80EA-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

Màng lọc khử mùi máy lọc không khí Sharp FU-A80EA-W chính hãng, giá rẻ, miễn phí giao hàng toàn quốc tại Không Khí Xanh. Màng lọc thay thế chính hãng - Loại bỏ mùi mạnh mẽ - MUA NGAY!

Màng lọc HEPA Sharp FP-F30E-W
 • Vận chuyển miễn phí
 • Sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ trả góp

Màng lọc HEPA máy lọc không khí Sharp FP-F30E-W chính hãng, giá rẻ, miễn phí giao hàng toàn quốc tại Không Khí Xanh. Màng lọc thay thế chính hãng - Loại bỏ ô nhiễm mạnh mẽ - MUA NGAY!