Công nghệ Plasmacluster ion được trang bị trên máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W

Công nghệ Plasmacluster ion được trang bị trên máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W với mật độ 7000 ion/cm3

Công nghệ Plasmacluster ion được trang bị trên máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.