Mặt sau của máy lọc không khí Boneco P500

Mặt sau của máy lọc không khí Boneco P500 với cửa ra không khí sạch được làm thấp xuống tạo cảm giác mỏng, gọn

Mặt sau của máy lọc không khí Boneco P500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.