Máy lọc không khí samsung AX60R5080WDSV hiển thị chính xác mức độ ô nhiễm

Máy lọc không khí samsung AX60R5080WDSV hiển thị chính xác mức độ ô nhiễm bằng màu sắc đèn và báo chỉ số bụi mịn PM1.0 / PM2.5 / PM10

Máy lọc không khí samsung AX60R5080WDSV hiển thị chính xác mức độ ô nhiễm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.