Máy lọc không khí LG Puricare mini AP151MWA1 – AP151MBA1 lọc khí 4 bước (1)-min

Bước 1: Cảm biến PM1.0 siêu nhay của máy lọc không khí LG Puricare mini nhanh chóng phát hiện ô nhiễm không khí và thể hiện qua màu sắc

Cảm biến PM1.0 siêu nhay của máy lọc không khí LG Puricare mini nhanh chóng phát hiện ô nhiễm không khí và thể hiện qua màu sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.