Máy lọc không khí Philips AC080210 ảnh bài viết sản phẩm 3-min

Nút Bật/Tắt máy và vị trí cắm dây nguồn ở mặt sau của máy lọc không khí Philips AC0820/10 series 800 (Ảnh sản phẩm thật chụp tại Không Khí XANH)

Máy lọc không khí Philips AC080210 ảnh bài viết sản phẩm 3-min

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.