Máy lọc không khí LG Puricare 360 2 tầng AS10GDPD0 màu hồng ảnh 11-min

Máy lọc không khí LG Puricare 360 2 tầng AS10GDPD0 màu hồng hiển thị mức độ ô nhiễm về bụi mịn PM1.0, PM2.5, PM10 và khí gas cùng đèn báo qua màu sắc

Máy lọc không khí LG Puricare 360 2 tầng AS10GDPD0 màu hồng hiển thị mức độ ô nhiễm về bụi mịn PM1.0, PM2.5, PM10 và khí gas cùng đèn báo qua màu sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.