Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KI-L60V-W ảnh 28-min

Minh họa luồng khí ra của máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KI-L60V-W với luồng khí tuần hoàn phía trên (*1) và luồng khí Coanda phía trước (*2)

Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KI-L60V-W ảnh 28-min

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.